پرسشنامه احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان نادی قرا و همکاران (1394)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان از ابعاد مختلف (پرستاری، پزشکی، حقوق بیمار و تجهیزات پزشکی پیشرفته تخصصی، ساختمانی، فیزیکی، رفاهی و بهداشتی، دسترسی به خدمات، روانی، اقتصادی، انتظامی، دارویی)

تعداد سوال: 74

تعداد بعد: 11

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان نادی قرا و همکاران (1394)

  بنیاد سه گانه ایمنی بیمار

  علیرغم این مسئله که بیمار با هدف « بهبودی ودرمان بیماری» خود به مرکز مراقبت بالینی مراجعه می کند وتیم های مراقبتی نیز درطول ارائه خدمات بالینی به بیمار هدفی غیر از این ندارند ،اما درمواردی نتیجه ی عکس حاصل می شود وواقعیت طور دیگری رقم میخورد. بدین معنی که درفرایند درمان ودرمدت بستری بیمار درمراکز مراقبتی ،بیمار درمعرض آسیب ها وصدماتی بعضا منجربه فوت قرار می گیرد. این آسیب ها وصدمات غیر منتظر در اصطلاح بیمارستانی Advers Event یا « رویدادهای ناگوار» نامیده شده است .دراینجا بلافاصله دو سئوال به ذهن خطور می کند. بیشتر بخوانید