پرسشنامه احساس عاملیت نابینایان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس عاملیت نابینایان ابعاد مختلف (خودکارآمدی، خوش بینی، هدف مندی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه احساس عاملیت نابینایان

در علوم اجتماعی عاملیت[۱] ظرفیت اشخاص برای کنش اجتماعی مستقل و ساخت انتخاب‌های آزاد خود می‌باشد. در مقابل، ساختارها عوامل مؤثری نظیر طبقه اجتماعی، دین، جنسیت، قومیت و …) هستند که عامل و تصمیماتش را تعیین یا محدود می‌کنند.[۲] به بیان دیگر عاملیت یک شخص به معنای قابلیت یا توانمندی مستقل یک شخص برای کنش بر اساس اراده خودش می‌باشد. تفاوت نسبی در تأثیرات ساختار و عاملیت مورد بحث است و مشخص نیست تا چه حد کنش‌های اشخاص توسط نظام اجتماعی محدود می‌شود.