پرسشنامه اخلاق ارزشیابی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش مولفه های اخلاق ارزشیابی در آموزش عالی (ارزشیابی به مثابه یادگیری، سوگیری نکردن در ارزشیابی، ارزشیابی اصولی و درست، ارتباطات علمی موثر در ارزشیابی، ملاحظات اخلاقی در ارزشیابی، پایایی و روایی ابزارهای ارزشیابی)

تعداد سوال: 48

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق ارزشیابی

 ارزشیابی فعالیت نظام‌داری است که برای انجام آن ملاک‌هایی جهت ارزش‌گذاری تعیین و اطلاعاتی در خصوص وضع موجود پدیده فراهم می‌شود و سپس با مقایسۀ وضع موجود با این ملاک‌ها، ارزش آن پدیده تعیین می‌شود. لازم است که ارزشیاب تصمیم بگیرد که از کدام منابع و با چه شیوه‌ای ملاک‌های ارزش‌گذاری شده را انتخاب، جمع‌آوری و تحلیل کند، و یافته‌های خود را چگونه در جهت بهبود وضع موجود عرضه کند. بنابراین، ماهیت ارزشیابی شرایط زیادی را ایجاد می‌کند که ارزیابان را در حوزه کارشان با چالش‌ها، تعارض‌ها و مسائلی اخلاقی مواجه می‌کند

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن سنجش مولفه های اخلاق ارزشیابی (ارزشیابی به مثابه یادگیری، سوگیری نکردن در ارزشیابی، ارزشیابی اصولی و درست، ارتباطات علمی موثر در ارزشیابی، ملاحظات اخلاقی در ارزشیابی، پایایی و روایی ابزارهای ارزشیابی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…