پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی (استاندارد)

اخلاق ترافیک شهروندی: اخلاق ترافیک شهروندي همان مسئوليت و تعهدي است كه فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمي جامعه تعريف مي شوند. به عبارت ديگر وظايفي كه شهروندان نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندي مطرح مي شود.اخلاق شهروندي تعهدات عمومي است كه در قالب رفتارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر اخلاق شهروندي شامل وظايفي است كه شهروندان در يك شهر، نسبت به نهادهاي اجتماعي و يا ساير شهروندان دارند(فكوهي،1380). وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري در شهر، قانونمندي و هنجارپذيري از مهم ترين واژگان و مفاهيمي مي باشند كه در راستاي مفهوم اخلاق شهروندي به آنها پرداخته مي شود. براي بررسي اخلاق شهروندي، شاخص هايي چون مسئوليت مدني، حقوق شهروندي، مشاركت مدني و همكاري و تعاون جمعي را مي توان نام برد. اخلاق ترافيك شهروندان ميزان تعهد و پايبندي افراد به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف رانندگان و شهروندان مي باشد. هر قدر سطح اين اخلاق بالاتر باشد، ميزان رعايت قوانين از طرف رانندگان نيز بيشتر مي شود و اين امر مي تواند كمك شاياني در كاهش حجم ترافيك شهري داشته باشد(نیکبخت، 1394).

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف اخلاق ترافیک شهروندی (تعهدات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، آنومی اجتماعی) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است: