پرسشنامه ارزشیابی بالینی دانشجویان اتاق عمل

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزشیابی بالینی دانشجویان اتاق عمل از ابعاد مختلف (ویژگی­های حرفه­ ای، ارتباطات، بررسی و شناخت بیمار، آموزش به بیمار و خانواده، ثبت گزارش، ایمنی مددجو، صلاحیت بالینی)

تعداد سوال: 62

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزشیابی بالینی دانشجویان اتاق عمل

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 62 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی بالینی دانشجویان اتاق عمل از ابعاد مختلف (ویژگی­های حرفه­ای، ارتباطات، بررسی و شناخت بیمار، آموزش به بیمار و خانواده، ثبت گزارش، ایمنی مددجو، صلاحیت بالینی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…