پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان (قاضی طباطبایی و یوسفی 2012)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی و ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان (ارتباط بین فردی، علاقه دانشجو به درس، تلاش و درگیری مدرس، سختی درس، رضایت از نمره دریافتی و حجم تکالیف درسی)

تعداد سوال: 31

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان (قاضی طباطبایی و یوسفی 2012)

ارزشیابی تدریس اساتید دانشگاه توسط دانشجویان، از فرایندهای ضروری و البته بحث برانگیز در نظام‌های آموزش عالی است. هسته اصلی مباحثات پیرامون ارزشیابی دانشجویان از استاد، احتمال دخالت عوامل زمینه‌ای و مستقل از مهارت‌ها و توانایی‌های تدریس مدرس است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان (ارتباط بین فردی، علاقه دانشجو به درس، تلاش و درگیری مدرس، سختی درس، رضایت از نمره دریافتی و حجم تکالیف درسی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…