پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد (زو و جی ، 2012)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد (انسداد، پیشرفت)

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد (زو و جی ، 2012)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد (انسداد، پیشرفت) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…