پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه درسی زبان تخصصی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ارزیابی برنامه درسی زبان تخصصی برای رشته های مختلف (مطالب زبان تخصصی، اساتید زبان تخصصی، واحدهای درسی زبان تخصصی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه درسی زبان تخصصی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ارزیابی برنامه درسی زبان تخصصی برای رشته های مختلف (مطالب زبان تخصصی، اساتید زبان تخصصی، واحدهای درسی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…