پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران (2002)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اثربخشی تیم از ابعاد مختلف (هم افزایی تیم، اهداف عملکرد، مهارت‌ها، استفاده از منابع، نوآوری، کیفیت)

تعداد سوال: 44

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم باتمان و همکاران (2002)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سازمانها برای ارتقای سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و مشتریان از روشهای مختلف مدیریت مشارکتی سود می جویند . تیمهای کاری یکی از این روشهاست . در این مقاله ابتدا مفهوم و مبانی تیمهای کاری ، تفاوت آن با گروه و جایگاه آن در نظام مشارکتی مطالعه شده است . آن گاه شاخصهای سنجش میزان موفقیت تیمها بیان ، و عوامل و شر ایط تاثیر گذار در موفقیت آنها را با اشاره بر ویژگیهای تیمهای اثر بخش تبیین کرده ایم . موانع اجرایی تیمهای کاری را از دو بعد ساختاری و فرهنگی بررسی و راهکارهایی برای رفع آن موانع ارائه شده است .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی اثربخشی تیم نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۴۴ گویه ای پرسشنامه ارزیابی اثربخشی تیم می­دهند .