پرسشنامه ارزیابی ایمنی در سازمان کیک (۲۰۰۶)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ایمنی در سازمان

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی ایمنی در سازمان کیک (۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ایمنی در سازمان توسط کیک در سال ۲۰۰۶ طراحی شده است.داری ۱۰ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

فرهنگ ایمنی، ارزیابی همیشگی از ایمنی ماشین الات و نظم بخشیدن به آنها در سطحی است که بتواند مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ ایمنی ، زیر مجمو عه ای از سیستم فرهنگ صنعتی است که نقش ویژه آن در حفظ و صیانت نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت نمود می یابد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی ایمنی در سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۰گویه ای پرسشنامه ارزیابی ایمنی در سازمان می­دهند .