پرسشنامه عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان (عوامل زمینه ای عملکرد، عوامل محتوایی براساس مدل مشخصات شغلی، عوامل مقایسه ای بر اساس تئوری برابری، عوامل مربوط به خصوصیات مدیر)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان

بي شك ايجاد و حفظ انگيزه خدمتي كاركنان از مهمترين عوامل مديريتي در توسعه و پيشرفت و بهره وري هر سازمان مي باشد. انگيزه خدمتي به عنوان عاملي است كه رفتار كاركنان را در جهت خاصي هدايت و سوق مي دهد و بر كيفيت و كميت فعاليت سازمان تاثيرگذار است. بررسي و شناخت عوامل موثر بر ميزان انگيزه كاركنان مي تواند در حفظ و ارتقا آن تاثير به سزايي داشته باشد.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان (عوامل زمینه ای عملکرد، عوامل محتوایی براساس مدل مشخصات شغلی، عوامل مقایسه ای بر اساس تئوری برابری، عوامل مربوط به خصوصیات مدیر)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص تاثیرگذاری آن بر انگیزه خدمتی کارکنان بر اساس گزینه های ارائده شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان (عوامل زمینه ای عملکرد، عوامل محتوایی براساس مدل مشخصات شغلی، عوامل مقایسه ای بر اساس تئوری برابری، عوامل مربوط به خصوصیات مدیر) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….