پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی (رشیدی ۱۳۹۴)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی (تدارکات، انبارداری، انتقال، پردازش سفارش، زمان بندی تولید، زمان حمل کالا، بسته بندی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی (رشیدی ۱۳۹۴)

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد بر مبنای داده های قابل اعتماد (پایا) یکی از عواملی است که برای استفاده کامل شرکت از ارزش های سرمایه گذاریش ضروری قلمداد شده است.گفته می شود که ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین می تواند درک بهتری را از زنجیره تأمین تسهیل کند،بر رفتار عاملین تأثیر مثبت داشته باشد و عملکرد کلی را بهبود دهد(مانیان و همکاران، ۱۳۸۹: ۵؛ به نقل از رشیدی، ۱۳۹۴).

 

تدارکات (تأمین و منبع یابی):

 عبارت است از فرآیند هایی که کالا ها و خدمات مورد نیاز را جهت برآورده ساختن تقاضای برنامه ریزی شده واقعی مشتریان تأمین می کنند(حیدری قره بلاغ، ۱۳۸۷: ۴۸؛ به نقل از رشیدی، ۱۳۹۴).

زمان بندی تولید: ارائه مدل تصمیم گیری است که مشخص کند کی، کجا و چگونه یک مجموعه از فرآورده ها (با مشخصات کمی و کیفی مورد نظر) در طول یک بازه زمانی از واحد صنعتی قابل حصول است(بهدانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۰؛ به نقل از رشیدی، ۱۳۹۴).

بیشتر بخوانید