پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضاهاي عمومی شهری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضاهای عمومی شهری (دسترسی پذیري، دسترسی برای اقشار، احساس امنیت، تعاملات اجتماعی، حس مکان، کاربری های مختلط، آلودگی های محیط)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضاهاي عمومی شهری

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضاهاي عمومی شهری (دسترسی پذیري، دسترسی برای اقشار، احساس امنیت، تعاملات اجتماعی، حس مکان، کاربری های مختلط، آلودگی های محیط)

شیوه تکمیل: هریک از عبارات زیر را خوانده و میزان موافقت خود را در مورد تطابق آن با فضای ………………………… بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر افزایش کیفیت فضاهاي عمومی شهری (دسترسی پذیري، دسترسی برای اقشار، احساس امنیت، تعاملات اجتماعی، حس مکان، کاربری های مختلط، آلودگی های محیط) می باشد. طیف نمره گذاری این پرسشنامه از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و امتیازات مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..