پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی (مهارت های اطلاعاتی، خدمات رفاهی، فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی، ارتباطات علمی)

تعداد سوال: 51

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی (مهارت های اطلاعاتی، خدمات رفاهی، فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی، ارتباطات علمی)

خطاب به اساتید محترم

با سلام و احترام

پرسشنامه زیر به منظور تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی می باشد، طراحی شده است. بی تردید پاسخ های شما ما را در نتیجه گیری بهتر یاری خواهد کرد .پیشاپیش از  عنایت شما کمال تشکر را دارم . نظرات شما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند و تنها در تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

*********************************

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه برگرفته از پایان نامه سلیمانی(1387) تحت عنوان ” عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد ” می باشدو از چهار بخش تشکیل شده است كه بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل سن، گروه آموزشی، مرتبه علمی، و سابقه کار اعضای هیات علمی بود. بخش دوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مهارت های اطلاعاتی، خدمات رفاهی دانشگاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، و ارتباطات علمی است. برای اندازه گیری مهارت های اطلاعاتی از 4 گویه، برای خدمات رفاهی دانشگاهی از 4 گویه، برای امکانات و تجهیزات پژوهشی از 9 گویه و برای ارتباطات علمی نیز از 9 گویه استفاده شده است. برای سنجش کلیه متغیرهای مذکور از شاخص پنج گزینه ای لیکرت با دامنه ای از نمره 1( خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد) استفاده شده است.

بخش سوم پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مجراهای ارتباطی است. برای بررسی مجراهای ارتباطی از 7 گویه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با دامنه نمره از1 ( خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد )استفاده شده است. بخش چهارم مربوط به مهم ترین عوامل انگیزشی و مهم ترین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی می باشد. برای عوامل انگیزشی از 6 گویه و برای موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی از 12 گویه استفاده شده است. اعضای هیات علمی در این بخش به اولویت بندی این عوامل از 1 تا 6 برای عوامل انگیزشی که 1 مهم ترین عامل و 6 کم ترین عامل انگیزشی می باشد، پرداختند. در مورد مهم ترین موانع و تنگناهای موجود برای انجام فعالیت های پژوهشی نیز اعضای به اولویت بندی این عوامل از 1 تا 12 پرداختند. 1 مهم ترین مانع و 12 کم ترین موانع انجام فعالیت پژوهشی می باشد……