آسیب های اجتماعی دانش آموزان شامل :  1- افت تحصيلی 2- اضطراب ـ ترس 3)  فرار از خانه و مدرسه  4) كم رويی  5) كم توجهی به درس ( بی علاقه گی به انجام تكاليف درسی )  6) دروغ گويی  7) خشم و پرخاشگری  8) افسردگی  9) عدم اعتماد به نفس  10) گرايش به همجنس خواهی ( ارتباط جسمی با همجنس )

  1- افت تحصيلی :

علل افت تحصيلی :

الف ) علل آموزشی          ب) علل فردی

ج) مشكلات خانوادگی         د) مشكلات محيطی و اجتماعی

الف : علل آموزشی افت تحصیلی: بیشتر بخوانید