پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (ابعاد فیزیکی یا ظواهر، قابلیت اطمینان، پاسخگو بودن، ضمانت و تضمین، برخورد مناسب با فرد یا همدلی، راحتی (کیفیت خدمات درک شده)، رضایت مشتریان)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نکته: این پرسشنامه قابل استفاده در سایر سازمان های دولتی یا غیر دولتی می باشد.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

مقدمه :

در سال های اخیر تحقیق برروی خدمات در حوزه رابطه بازاریابی افزایش یافته است. علت این امر این است که تعامل بین کارمندان و مشتریان به طور مستقیم می تواند کلید بهبود برای مدیریت باشد برای اینکه توسعه بدهد و حمایت کند از کیفیت خدمات برای اینکه مشتریانشان را حفظ کنند.

(WEN BAO LIN)

تلاش ها نشان می دهند و مشخص می کنند که کیفیت خدمات درسه دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است. یک موضوع خاصی که در کیفیت خدمات مورد توجه قرارگرفته اندازه گیری کیفیت خدمات می باشد. پژوهشگران زیادی کوشش کردند که اساس و تصور آن را ردگیری کنند . بسیاری از تحقیفات متمرکز شدند بروری اندازه گیری کیفیت خدمات با استفاده از (GI- DU KONG & JEFFERY ابزارهای اندازه گیری خدمات .

استراتژی ها شرح می دهد که تحویل دادن کیفیت بالا خدمات موفقیت به همراه دارد. مخصوصا در زمانی که رقابت فشرده هم بصورت داخلی و هم بصورت بین المللی وجود داشته باشد. این مفهوم موضوعات زیادی درمورد مطالعات ادراکی وتجربی دارد و عموما پذیرفته شده که کیفیت اشاره مثبت برای اثر بخشی سازمان و موقعیت رقابتی سازمان دارد .

آنهائی که درسازمان با مشتریان سروکار دارند باید اطمینان داشته باشند که کل سازمان توجهش را بر کمک به انها متمرکز کرده است تا با انتظارات و نیازهای مشتریان روبرو شود و انها را برآورده سازد . بیشتر بخوانید