پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان توسط  میلر و همکاران در سال ۲۰۰۳ طراحی شد.و دارای ۱۴ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارزیابی عملکرد را به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعریف نمود (بایرزو و رو، ۲۰۰۸ ص ۳۴۵).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۴ گویه ای پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان می­دهند .