پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم (میزان مشاركت مردم با پلیس، میزان مشاركت NGO ها با پلیس، مشاركت مردم از نظر کارکنان)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم یکی از مواردی است که جامعه ی مدنی می تواند نقش مثبتی را در تحقق آن ایفاء نماید، به همین منظور یکی از رسالت های اساسی سازمان های مردم نهاد اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم است. از طریق تامین مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشگیری از جرم از ضروریات زندگی اجتماعی است که از گذشته های دور تاکنون در جوامع مختلف به اشکال مختلف وجود داشته است. مشارکت موجب افزایش و ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و باعث اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری انسان ها می شود. بنیادی ترین اندیشه زیرساخت مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی است. مشارکت فراگردی است که از راه آن، مردم به دگرگونی دست می یابند و دگرگونی را در خود پدید می آورند. مردم یک جامعه نقش مهمی می توانند در کشف و تعقیب و دستگیری مجرمین و به تبع آن جامعه عاری از جرم داشته باشند.