پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک – ۲۰۰۰)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی الگوهای ارتباطی خانواده (جهت گیری گفت و شنود، جهت گیری همنوایی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک – ۲۰۰۰)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

الگوهای ارتباطی خانواده: خانواده واحد اجتماعى دیگرى است که باید از خانوار تمیز داده شود. خانواده براساس روابطى تعریف مى‌شود که – از عمل توالد و تناسل نشأت مى‌گیرد و قانون یا رسومى ناظر آن است. روابط اصلى خانواده رابطه‌هائى است که بین زن و شوهر از یک‌سو و والدین و فرزندان از سوى دیگر برقرار مى‌شود. در تعریف خانواده گفته مى‌شود که ‘نخستین سلول یا واحد زندگى اجتماعى و یک از اساسى‌ترین نهادهاى جامعه است مرکب از زن و مرد که ممکن است کودکانى هم داشته باشند. روابط زناشوئى و خویشاوندى معینى که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگى‌هاى خانواده شمرده مى‌شود(صفرپور، ۱۳۹۲).و ابعاد خانواده طرح واره های ارتباط خانواده بر اساس اینکه اعضاء چه چیز به یکدیگر می گویند و چه کار انجام می دهند و این که چه معنا و منظوری از ارتباطات دارند تعریف می شود(طاهری و همکاران، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

ابعاد خانواده: منظور از ابعاد  خانواده در پژوهش حاضر مقدار  نمره است که فرد از آزمون استاندارد ابعاد خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک (۲۰۰۲)  کسب می کنند.