پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی

هدف: ارزیابی میزان اهمال کاری تحصیلی

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و ارزیابی میزان اهمال کاری تحصیلی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…