پرسشنامه استاندارد بازاریابی دهان به دهان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بازاریابی دهان به دهان از ابعاد مختلف (بازاریابی دهان به دهان، اطلاعات خریدار، اعتبار منبع تبلیغ کننده، ادراک از قیمت، تصمیم خرید)

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد بازاریابی دهان به دهان

پرسشنامه استاندارد بازاریابی دهان به دهان دارای ۲۳ سوال در ۵ بعد می باشد.

بازاریابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آن‌ها را راهنمایی اطلاعاتی می­کند (فرجستروم و گینی، ۲۰۱۰).

در این پژوهش منظور از بازاریابی دهان به دهان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ گویه ای پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان می دهند