پرسشنامه استاندارد برابری شغلی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش شاخص های برابری شغلی (حقوق و مزایا، ارتقای شغلی، محدودیت های شغلی، مسئولیت های شغلی)

تعداد سوال: 41

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد برابری شغلی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن سنجش شاخص های برابری شغلی (حقوق و مزایا، ارتقای شغلی، محدودیت های شغلی، مسئولیت های شغلی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…