پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی ( نصیری پور و همکاران – ۱۳۸۹)

ین پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی بهره وری منابع انسانی از ابعاد مختلف (فرهنگ سازمانی، شرایط محیطی، عامل انگیزش، توانمندسازی، شیوه رهبری)

تعداد سوال: 42

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی ( نصیری پور و همکاران – ۱۳۸۹)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بهره وری منابع انسانی

با توجه به نوآوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که در جهان با آن مواجه هستیم، سازمان های موفق تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظرفیت های فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند. به طور خلاصه بهره وری منابع انسانی طبق تعریف رضایی (۱۳۸۲) نیروی انسانی محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان می باشد که متأثر از اطلاعات و ارتباطات است و اندیشه توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت این عامل را می توان بهره وری منابع انسانی دانست (رضایی، ۱۳۸۲: ۵۲).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

بهره وری منابع انسانی

 منظور از بهره وری منابع انسانی در این تحقیق میزان نمره ای است که پاسخگویان از پاسخ به پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی نصیری پور و همکاران (۱۳۸۹)، یا ۴۲ گویه بدست می آورند.