مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی

تعداد سوال: 45
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1200 تومان

خرید فایل

تعریف بهزیستی ذهنی

احساس ذهنی بهزیستی عبارت است از رضایت از زندگی هر فرد از کیفیت زندگی خویش،براساس معیارهای انتخاب شده توسط وی (رابینز، به نقل از جوادی 1385). احساس ذهنی بهزیستی  مفهومی کلی و ناشی از نحوه ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. بهزیستی ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی عبارتست از: ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی. بعد عاطفه به معنای برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی است)5, 6(. عاطفه مثبت نشان میدهد که یک شخص چه میزان احساس فاعلیت و هوشیاری میکند در حالی که عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می دهد .