پرسشنامه استاندارد تاب آوری تحصیلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان تاب آوری تحصیلی

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد تاب آوری تحصیلی

تاب آوری تحصیلی چیست؟

تاب آوری تحصیلی یکی از آن مولفه هایی است که تاثیر به سزایی در موفقیت تحصیلی افراد دارد. به طور کلی می توان گفت که اگر میزان تاب آوری تحصیلی در افراد زیاد باشد، پیشرفت تحصیلی هم بیشتر خواهد بود و همچنین رابطه ی عکس این مورد هم وجود دارد؛ کمبود تاب آوری تحصیلی با کمبود پیشرفت تحصیلی در ارتباط است.

تاب آوری تحصیلی شامل شرایطی می شود که، محصل ممکن است با چالش ها و اتفاقات منفی زیادی در حین تحصیل مواجه شود و همچنین تجربیات خوبی هم نداشته باشد، اما با وجود شرایط سختی که دارد، به موفقیت و نتایج خوب تحصیلی دست پیدا می کند. مقاومت در برابر شرایط سخت در تحصیل به نوعی همان تاب آوری تحصیلی می باشد.