پرسشنامه استاندارد توانمندی فناورانه بر اساس مدل لال (2001)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان توانمندی فناورانه سازمان از ابعاد مختلف (توانایی سرمایه گذاری و پیش تولید، توانایی تولید، توانایی مهندسی، توانایی ارتباط با بازار)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد توانمندی فناورانه بر اساس مدل لال (2001)

یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان، مسیر رشد توانمندی های فناورانه در این شرکت ها است. این که شرکت ها با چه الگویی توانمندی های فناورانه را کسب کرده اند و تمرکز آنان بیشتر بر روی کسب و توسعه کدام توانمندی بوده سوالی مهم است. فناوری همواره با پیشرفت جامعه همراه بوده است و سرعت و دامنه تغییرات فناورانه بر تمام نهادهای انسانی تأثیرات عمیق می گذارد. رونق اقتصادی کشورها به فناوری و مدیریت مطلوب و مؤثر آن بستگی دارد. بنابراین فناوری یکی از منابع و سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب می شود و مدیریت فناوری نیز یکی از حلقه های اصلی چرخه مدیریت فناوری به شمار می رود. یکی از الزامات اصلی برنامه ریزی فناوری، ارزیابی اصولی و درست فناوری است. با توجه به اهمیت فناوری برای سازمان ها، اتخاذ و بکارگیری فناوری مناسب برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است.