پرسشنامه استاندارد خودمختاری زنان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان آزادی و خودمختاری زنان از ابعاد مختلف (فردیت، خودتنظیمی، عام گرایی اخلاقی)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 3

تعداد خرده بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد خودمختاری زنان

ر جامعه امروز ايران، تحولاتي چون افزايش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهاي سايبرنتيکي و اطلاعاتي، زنان را در گذار از وضعيت سنتي و مکانيکي گذشته به دوران مدرن و اندام وار نوين با دوگانه گي و ابهام روبه رو ساخته است. از سويي، ساختار سنتي جامعه، زنان را به ايفاي نقش هاي تنها سنتي وا مي دارد، و از ديگر سو، زنان در بسترهاي نوين پديد آمده، شخصيتي متمايز فرديت يافته مي يابند که مي توانند بي وابسته گي منفعلانه به ديگران عمل کنند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان آزادی و خودمختاری زنان از ابعاد مختلف (فردیت، خودتنظیمی، عام گرایی اخلاقی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…