مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان خوداثربخشی ورزش کردن با توجه به عوامل مختلف موثر بر آن (عوامل محیطی – موقعیتی، عوامل روان شناختی، عوامل کاری)

تعداد سوال: 18
تعداد خرده مقیاس: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

******************************

شیوه نمره گذاری

این مقیاس که توسط  بندورا ( 1997) طراحی شده است. دارای 18 گزاره است که پاسخ های آن از 0 برای مخالفم ( نمی توانم ورزش کنم) تا 100 برای کاملاً مواقم ( مطمئنم که می توانم ورزش کنم) درجه بندی می شود. نمره کل از مجموع نمرات کلیه گویه ها بدست می آید. نمرات هر یک از عامل ها از مجموع نمرات  گویه های مربوط به آن عامل مطابق جدول ذیل بدست می آید……