مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی و سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار از ابعاد مختلف (صداقت،؛ راستی و درستی، اصالت، خودشناسی، بصیرت، کرامت، اخلاقیات، انگیزش هدفمند، حقیقت طلبی، ارتباطات اثربخش، فرهنگ سازی و گفتمان سازی)

تعداد سوال: 46

تعداد بعد: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 46 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار از ابعاد مختلف (صداقت،؛ راستی و درستی، اصالت، خودشناسی، بصیرت، کرامت، اخلاقیات، انگیزش هدفمند، حقیقت طلبی، ارتباطات اثربخش، فرهنگ سازی و گفتمان سازی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…