پرسشنامه فرهنگ شهروندی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی وضعیت فرهنگ شهروندی از ابعاد مختلف (مداراي اجتماعی، مشارکت جویی، رفتارهاي مدنی، اعتماد بین شخصی، عام گرایی، نگرش به مسئولیت پذیري، رفتار نوع دوستی، گرایش به پیروي از قانون)

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق، احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است.

 فرهنگ شهروندی مجموعه ای از هنجارها، ارزشها و باورهای نوع زندگی انسان را در شهر تعیین می‌کند و با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده، بررسی می شود.

از مجموع مطالعات و بررسی های صورت گرفته پیرامون فرهنگ و فرهنگ شهروندی می توان چند ویژگی کلیدی را در خصوص ارتباط فرهنگ و فرهنگ شهروندی بیان کرد: بیشتر بخوانید