پرسشنامه استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش از ابعاد مختلف (زمینه ساختاری، زمینه ارزشی، زمینه رفتاری)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش از ابعاد مختلف (زمینه ساختاری، زمینه ارزشی، زمینه رفتاری) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…