پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده (GABI-R)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی چگونگی اسناد اشتباهات افراد و میزان پشیمانی آنها (اسنادهای بیرونی، اسنادهای درونی و اسنادهای احساس گناه)

تعداد سوال: 42

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده (GABI-R)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 42 سوال بوده و هدف آن ارزیابی چگونگی اسناد اشتباهات افراد و میزان پشیمانی آنها (اسنادهای بیرونی، اسنادهای درونی و اسنادهای احساس گناه) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 2 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…