پرسشنامه اسکیزوفرنی برند

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مولفه های اسکیزوفرنی برند (عدم انطباق ادراک شده، تزلزل شخصیت برند، عدم شفافیت درک شده برند، عدم پایبندی به وعده برند، رفتار ضد شهروندی برند، عدم انطباق با تغییرات محیطی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اسکیزوفرنی برند

برندها یکی از بازیگران اصلی اقتصاد مدرن هستند که روزبه ­روز بر اهمیتشان افزوده می­ شود و محققان همواره می­کوشند تا با مفهوم­ سازی­ها و ایجاد سازه‌های جدید بتوانند روابط و کارکردهای برندها را بهتر تفهیم و تبیین کنند. بیشتر مفهوم­ سازی­های اخیر برای توصیف کارکرد برندها از طریق انسان‌انگاری و جان­ بخشیدن به آنها بوده است. در این پیامد، به­تازگی در برخی نوشته­ ها و کتاب­های بازاریابی مفهوم اسکیزوفرنی برند مطرح شده است. با وجود استفاده روزافزن از این واژه، هنوز در زمینة اسکیزوفرنی برند پرسشنامه ای وجود ندارد.  اما پرسشنامه حاضر به ارزیابی مولفه های اسکیزوفرنی برند (عدم انطباق ادراک شده، تزلزل شخصیت برند، عدم شفافیت درک شده برند، عدم پایبندی به وعده برند، رفتار ضد شهروندی برند، عدم انطباق با تغییرات محیطی) می پردازد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های اسکیزوفرنی برند (عدم انطباق ادراک شده، تزلزل شخصیت برند، عدم شفافیت درک شده برند، عدم پایبندی به وعده برند، رفتار ضد شهروندی برند، عدم انطباق با تغییرات محیطی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…