پرسشنامه اشتیاق تحصیلی آندرسون (SESQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اشتیاق تحصیلی از ابعاد مختلف (عاطفی، رفتاری، شناختی)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی آندرسون (SESQ)

در چند سال اخیر، به پدیده ی اشتیاق به تحصیل توجه زیادی شده است، زیرا این موضوع در حوزه روانشناسی مثبت نگر قرار می گیرد که در زمینه توصیف و رشد انسان ها تمرکز دارد و باید توجه داشت که اشتیاق در هر زمینه ای باعث رشد و تعالی افراد می شود. یادگیری مبنایی ترین فرایندی است که در نتیجه آن موجودی ناتوان در طی تعاملات خود، تحول یافته و توانایی های شناختی اش افزایش میابد همینطور باید در نظر گرفت که رشد هر جامعه ای مدیون آموزش آن جامعه است و برای بررسی آن باید عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان مورد بررسی قرار گیرد.

عملکرد تحصیلی، فرایندی است که با اندازه گیری و قضاوت درباره پیشرفت یاد گیرنده در یک دوره مشخص می شود. در این راستا شناسایی عواملی که باعث رشد و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود مهم است‌. یکی از این عوامل موثر مفهوم اشتیاق تحصیلی است که دارای سه مولفه می باشد: ۱. یاد گیرنده نسبت به آن عمل، جذب باشد، ۲‌. وقف خود و ۳. نیرومندی. بیشتر بخوانید