پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه ای ون کمپن، (2003)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای (راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه­ای، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت آگاهی از چگونگی استفاده ازکتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی و راحتی با فن آوری کتابخانه)

تعداد سوال: 57

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای ون کمپن، (2003)

اضطراب چند بعدی کتابخانه ای : اضطراب کتابخانه ­ای را می توان ترس و اضطراب هنگام استفاده و حتی تفکر استفاده از کتابخانه  تعریف کرد.اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای شامل ابعاد: راحتی و اعتماد به نفس در هنگام استفاده از کتابخانه، اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی اطلاعات، موانع در ارتباط با کارکنان، درک اهمیت چگونگی استفاده از کتابخانه، راحتی با فن آوری مورد استفاده در کتابخانه، راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی، می­باشد(ابراهیمی، 1391). سوآپ و کتزر(1972؛ به نقل از خدیوی، 1383) اولین بررسی درباره اضطراب کتابخانه ­ای را در میان دانشجویان دانشگاه انجام دادند. این بررسی با استفاده از شیوه­ هایی از قبیل برقراری ارتباط، انجام مصاحبه و مشاوره در زمینه علوم کتابداری، در زمانی محدود درصدد کشف و جست­جوی این موضوع بود که چرا برخی دانشجویان از کتابداران کمک نمی­گیرند. این بررسی درصدد رسیدن به پاسخ این سؤال بود که چرا دانشجویانی که از کتابخانه استفاده می­کنند تمایل به بهره گیری از همکاری کتابداران ندارند. بیشتر بخوانید