پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی گرایش مثبت و منفی نسبت به کامپیوتر

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی گرایش مثبت و منفی نسبت به کامپیوتر است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…