پرسشنامه اعتماد مصرف کنندگان به فروشنده (کاظمی و امامی 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اعتماد مصرف کنندگان به فروشنده

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اعتماد مصرف کنندگان به فروشنده (کاظمی و امامی 1401)

اعتماد اشاره به باورهای یک فرد نسبت به رفتارهای فروشنده دارد که این باورها مبتنی بر ادراک مشتریان از توانایی، خیرخواهی و صداقت فروشنده است(چیو و همکاران، 2012). با و پاولو(2007) بیان می دارند که اعتماد یعنی ارزیابی ذهنی یک طرف از اینکه طرف دیگر، تراکنش خاص را مطابق با اطمینان مورد انتظار وی در یک محیط با مشخصه عدم اطمینان انجام دهد. در تعریفی از اعتماد که مورد تأیید اکثریت است میر و همکارانش(1995) بیان می دارند که اعتماد عبارت است از تسلیم یک طرف در برابر اقدام طرف دیگر، بر پایه این انتظار که طرف مورد اعتماد اقدامی خاص را که برای طرف اعتماد کننده اهمیت دارد برای او انجام خواهد داد، صرف نظر از توانایی کنترل یا نظارت طرف اعتمادکننده بر طرف معتمد(کرمی، 1394).

بیشتر بخوانید