پرسشنامه امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان احساس امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری

امنيت به عنوان نيازي اساسي، در اجتماعات انساني از جايگاه خاصي برخوردار است. برنامه ريزان و طراحان فضاهاي اجتماعي، به ويژه شهرها، تلاش مي کنند تا با شناسايي عوامل تهديد کننده امنيت به ويژه در فضاهاي عمومي، امنيت را براي استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان نيز در مقام نيمي از اجتماعات انساني، به واسطه خصوصيات بيولوژيک، مسووليت ها و نگاه متفاوت در مقايسه با مردان، ارتباط متمايزي با فضا برقرار مي کنند. آنان نيازمند تسهيلات خاصي از فضا هستند تا موجب افزايش اطمينان خاطر آنان از حضور امن در فضاهاي شهري به ويژه فضاهاي عمومي مانند پارک شود.
بر اساس نتايج تحقيقات مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران در کلان شهرهاي کشور، بخش زيادي از پاسخ گويان حضور زنان را به صورت تنها در فضاهاي عمومي اين شهرها و به ويژه در ساعت هاي خلوت بسيار خطرناک بيان کرده اند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان احساس امنیت مالی زنان در فضاهای عمومی شهری می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…