پرسشنامه انتظارات مشتریان از رشد و توسعه پلتفرم ها (عامری و همکاران، 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انتظارات مشتریان از رشد و توسعه پلتفرم ها از ابعاد مختلف (جذابیت، قیمت، اطمینان و اعتماد، اخلاق حرفه ای، ارتباطی و انسانی)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انتظارات مشتریان از رشد و توسعه پلتفرم ها (عامری و همکاران، 1400)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی انتظارات مشتریان از رشد و توسعه پلتفرم ها از ابعاد مختلف (جذابیت، قیمت، اطمینان و اعتماد، اخلاق حرفه ای، ارتباطی و انسانی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….