پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: اندازه گیری احساسات و نگرش های شما درباره دیگران و نوع ارتباط شما با آنها

تعداد سوال: 50

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه

چه چیزی با چیزهایی باعث می شود که شخص به حزب ، گروه یا هیئت خاصی گرایش پیدا کند و خود را به آن وابسته سازد ؟ چرا بعضی ها طرفدار تبعیض نژادی یا قومی هستند در حالی که برخی دیگر با هرگونه تبعیض مخالف اند ؟ چه پیش آمده است که کسی که سابقا” طرفدار عقیده ، جناح ، یا حزب خاصی بوده است ، اکنون مخالف آن شده است ؟ آگاه بودن از نگرشهای افراد می تواند دارای اهمیت زیادی باشد . اگر نگرشهای مردم را بدانیم می توانیم رفتار آنان را پیش بینی کنیم و بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم .(کریمی ، 1388)

           به اعتقاد توماس[1] (1971) مفهوم چند بعدی از نگرش که شامل عناصر شناختی ، عاطفی ، و رفتاری است ،مقبولترین مفهوم برای تعریف نگرش است . بدین ترتیب ، نگرش نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای گذاشته شده تجربه شخص از شی یا موضوع اجتماعی مورد پنهانی است ، و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی است . در این معنی یک مکانیسم پنهانی است ، که رفتار را هدایت می کند .کریمی ، 1388) بیشتر بخوانید