پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان مارتین و همکاران (CSCQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انسجام ورزشی کودکان از ابعاد مختلف (انسجام وظیفه، انسجام اجتماعی)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان مارتین و همکاران (CSCQ)

انسجام به عنوان فرایندی پویا که منعکس‌کننده میزان اتحاد یک گروه و پیگیری در کسب اهداف مشخص تیم و یا رضایتمندی به عنوان عضوی تأثیرگذار تعریف می شود و نقش مهمی را در پویایی همه گروه ها بازی می کند؛ تا جایی که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی، انسجام را به عنوان مهم ترین متغیر گروهی کوچک توصیف می کنند (مارتین، کارون، آیس و تودلوقیا ، 2013). انسجام اصطلاحی است که برای توصیف احساس جذابیت بین فردی و تعلق به گروه توسط اعضا و همچنین میل به ماندن در گروه استفاده می شود (مارتین و همکاران، 2013). مارتین و همکاران (2013) در جدیدترین پژوهش خود پرسش نامه انسجام ورزشی (سی.اس.سی.کیو) را برای ارزیابی انسجام ورزشی در تیم های ورزشی کودکان 9 تا 12 ساله طراحی نمودند. این پرسشنامه دارای 16 سؤال است که ادراک انسجام را با مقیاس 5 ارزشی لیکرت اندازه گیری می کند.