مقياس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش رفتارهاي انحرافی دانشجویان (مصرف مواد و انحراف جنسی، وندالیسم و سرقت، تقلب تحصیلی، پرخاشگری)

تعداد سوال: 21
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقياس سنجش رفتارهاي انحرافی دانشجویان

وارسی و بررسی رفتار فردی، ارتباطی و اجتماعی افراد و گروه‌های خاص جامعه از جمله جوانان و دانشجویان که توجهات پژوهشی گسترده‌تری را نیز به خود معطوف داشته‌اند از زاویه‌ها و رویکردهای مختلفی مورد نظر قرار گرفته است. طبعاً اهمیت این گروه سنی – پایان نوجوانی و اوان جوانی- و گروه تحصیلی و اجتماعی که به معنایی از متعیّن ترین گروه‌های مرجع جامعه به حساب می آیند، در این بررسی‌ها بیشتر است. بیشتر بخوانید