پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل موثر بر انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی (پیروزی و لذت، هویت ورزشي و تیمي، وفاداری تیمي، علاقه و دسترسي، تعامل اجتماعي، موقعیت اجتماعي، موقعیت فني و اجرایي)
تعداد سوال: 40
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

شيوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر بر انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی (پیروزی و لذت، هویت ورزشي و تیمي، وفاداری تیمي، علاقه و دسترسي، تعامل اجتماعي، موقعیت اجتماعي، موقعیت فني و اجرایي) می باشد. این پرسشنامه توسط رمضانی نژاد و همکاران (1392) طراحی گردیده است. طیف نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:….