پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی از ابعاد مختلف (عوامل جسمانی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی و مادی، عوامل تفریحی و سرگرمی)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن ارزیابی انگیزه مشارکت ورزشی از ابعاد مختلف (عوامل جسمانی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی و مادی، عوامل تفریحی و سرگرمی)  می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…