پرسشنامه انگیزه های حمایتی هواداران (جالای، 2008)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی انگیزه های حمایتی هواداران ورزشی(وفاداری تیم، هویت تیمی، سرگرمی، غرور اجتماعی، تعامل اجتماعی، درک بیرونی از تیم)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه های حمایتی هواداران (جالای، 2008)

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 20 سوال داشته و هدف آن ارزیابی انگیزه های حمایتی هواداران از ابعاد مختلف (وفاداری تیمی، هویت تیمی، سرگرمی، غرور اجتماعی، تعامل  اجتماعی، درک بیرونی از تیم) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….