پرسشنامه اهداف خرید مشتری حاجیلو (۱۳۹۴)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اهداف خرید مشتری از ابعاد مختلف (نگرش نسبت به برند، نیات خرید، آشنایی با برند)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اهداف خرید مشتری حاجیلو (۱۳۹۴)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

نگرش نسبت به برند:

نگرش نسبت به برند به عنوان ارزیابی کلی مصرف کننده از یک برند تعریف می شود که اغلب اساسی را برای رفتار مصرف کننده ایجاد می کند(کلر،۱۹۹۳).

نیات خرید:

نیات خرید، به احتمال اینکه مشتریان در یک موقعیت خریدی که پیش می آید، برندی خاص از یک طبقه محصول را خریداری کنند، اشاره دارد(کرسونو و همکاران،۲۰۰۹).

آشنایی با برند:

آشنایی با برند، مجموعه ای از تجربیات مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با برند محصولات و خدمات که توسط مصرف کننده از طریق دیدن تبلیغات، تعامل با نمایندگان فروش، آزمایش و مصرف محصول و  بدست می آید(تام،۲۰۰۸). و به واسطه ی سطح بالایی از اطمینان نسبت به برند به طور مثبت بر تصمیم به خرید تأثیر می گذارد(پارک و استول،۲۰۰۵).