پرسشنامه ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه در سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه در سازمان (آگاهی، جستجو، ایجاد شایستگی محوری، راهبرد فناوری، ارزیابی و گزینش فناوری، اکتساب فناوری، بکارگیری و جذب فناوری، یادگیری، بهره برداری از پیوندهای خارجی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه در سازمان

فناوری همواره با پیشرفت جامعه همراه بوده است و سرعت و دامنه تغییرات فناورانه بر تمام نهادهای انسانی تأثیرات عمیق می گذارد. رونق اقتصادی کشورها به فناوری و مدیریت مطلوب و مؤثر آن بستگی دارد. بنابراین فناوری یکی از منابع و سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب می شود و مدیریت فناوری نیز یکی از حلقه های اصلی چرخه مدیریت فناوری به شمار می رود. یکی از الزامات اصلی برنامه ریزی فناوری، ارزیابی اصولی و درست فناوری است. با توجه به اهمیت فناوری برای سازمان ها، اتخاذ و بکارگیری فناوری مناسب برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است. بیشتر بخوانید