پرسشنامه بازخورد مشتری (گلشنی 1397)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بازخورد مشتری

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازخورد مشتری (گلشنی 1397)

پرسشنامه استاندارد بازخورد مشتری توسط گلشنی در سال ۹۷ ساخته شد و پرسشنامه دارای ۶ سوال در ۱ بعد(بازخورد مشتری) و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۳/۰ باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازخورد مشتری:

امروزه ما شاهد پیشرفت علم در همه زمینه هامی¬باشیم. تمام کارها در اغلب نقاط جهان بصورت علمی درآمده و شاهد تئوری های بسیاری در علوم مختلف برای پیشبرد در آن زمینه ها هستیم. از جمله اموری که امروز به آن توجه فراوانی شده بحث بازاریابی و مسائل مربوط به آن می¬باشد. مصرف کنندگان نقطه عطف تمامی فعالیتهای بازاریابی هستند)یو و پارک ،۲۰۱۲). بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز میشود.

مطالعه و بررسی عواملی که بر روی رفتار مصرف کننده تاثیرگذار هستند و بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر روی رفتار باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار مصرف کننده میگردد (کریشمن ،۲۰۱۰). بیشتر بخوانید