پرسشنامه بالندگی سرمایه های انسانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخص های بالندگی سرمایه های انسانی از ابعاد مختلف (مهارت، تجربه، ذهنیت، دانش ضمنی، فرهنگ، سنت، دین، نگرش)

تعداد سوال: 122

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بالندگی سرمایه های انسانی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 122 سوال بوده و هدف آن ارزیابی شاخص های بالندگی سرمایه های انسانی از ابعاد مختلف (مهارت، تجربه، ذهنیت، دانش ضمنی، فرهنگ، سنت، دین، نگرش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…