دانلود رایگان پرسشنامه بدرفتاري ‎فيدل (1989)

هدف: ارزیابی بدرفتاری والدین
تعداد سوال: 24
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه بدرفتاري ‎فيدل (1989)

کودکی که به دنیا می آید ممکن است عالیترین و کامل ترین امکانات رشد را دارا باشد. وی ممکن است آمادگی داشته باشد و ظرفیت آن را که به شایسته ترین وجهی رشد کند و به بهترین کمالات دست یابد. کافی است عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیط مناسب در اختیارش قرار بگیرد تا رشد کند و جایگاه خودش را در این دنیا به دست آورد. بسیاری از والدین گاه در شرایطی دشوار قرار می گیرند. شرایطی که در آن نه فقط باید در مقابل کودک با جدیت روی حرف خود بایستند بلکه بدون توسط به زور و یا خشونت، محیطی را فراهم کنند که کودک به آنچه که از او خواسته شده است عمل کند به این ترتیب اشکال در عملکرد والدینی است که نمی توانند ثبات رفتاری با کودک داشته باشند و بدون دلیل منطقی و صرفا با تکیه بر احساسات خود با وی رفتار می کنند.از سوی دیگر در بسیاری از مواقع والدین، ناآگاهانه برای جبران سختگیری های ضروری در تربیت کودک، به خشونت روی می آورند و خشونت روانی یا فیزیکی علیه کودک اعمال می کنند که دراین مواقع نیز کودک قربانی سوء رفتار والدین می شود. بی شک خانواده، نخستین و مهمترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان به شمار می آید و یکی از نهادهای اصلی هر جامعه است و مهمترین و ضروری ترین نیاز برای رشد یک انسان محسوب می شود و از این مبحث خانواده، حیاتی ترین نقش را بر عهده دارد حساس ترین ایام زندگی یک فرد در خانه، در خانواده و در دامن مادر سپری می شود. بیشتر بخوانید